Uitgangspunten vereniging

ZC Polaris wil graag zijn:

  • Een veilige omgeving om te sporten op recreatief en (top)sportniveau, waarbij respect een kernwaarde vertegenwoordigd
  • Een vereniging waar geen plaats is voor discriminatie in welke vorm dan ook
  • Een vereniging die zich inzet voor de zwemontwikkeling van de jeugd op een herkenbare moderne manier
  • Een vereniging waar wedstrijdsport een plaats heeft en sneller en beter zwemmen een uitdaging vormt voor zowel de individuele zwemmer als de groep
  • Een vereniging waarin voor de oudere zwemmer ruimte is om fit te blijven
  • Een vereniging die ook gezelligheid belangrijk vindt
  • Een vereniging die financieel gezond is