VertrouwensContactPersoon

 

ZC Polaris wil een veilige sportomgeving zijn. Als bestuur van de vereniging denken we dat ook zeker te zijn, maar we mogen niet naief zijn en moeten beseffen dat we niet weten wat we niet weten. Wellicht zijn er ook bij ZC Polaris incidenten die nader bekeken en besproken moeten worden. Daarom kent ZC Polaris de functie van vertrouwenscontactpersoon. 

 

De KNZB beschrijft deze functionaris als volgt:

 

Wat is een VertrouwensContactPersoon (VCP)?

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad  en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.

De vertrouwenscontactpersonen zullen niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar u de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersonen zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kunnen u informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of u doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het centrumveiligesport.nl van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen, pesten, discriminatie, agressie en seksuele intimidatie.

Waarom een VertrouwensContactPersoon?
De praktijk binnen diverse sportverenigingen wees uit dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag helaas niet voorkomen kon worden. Binnen verenigingen willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom het goed is dat binnen verenigingen een VertrouwensContactPersoon aanwezig is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

 

ZC Polaris kent de functie van vertrouwenspersoon. U kunt in contact komen met de vertrouwenspersoon door te mailen met: 

vertrouwenspersoon@zcpolaris.nl

De vertrouwenspersoon neemt naar aanleiding van uw mail zo spoedig mogelijk contact met u op. Uw mail wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.