Respect / code blauw

ZC Polaris wil een vereniging zijn waar plezier, gezelligheid, prestaties en veiligheid hand in hand gaan. Daarom gaan wij uit van de volgende algemene gedragsregels.

Respect 

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft
 • Ik val een ander niet lastig
 • Ik berokken de ander geen schade
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie
 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen
 • Ik negeer de ander niet
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddel
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet.
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan
 • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht
 • Ik stel geen ongepaste vragen
 • Ik maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk
 • Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden
 • Ik spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur

 

Code blauw

ZC Polaris conformeert zich aan Code Blauw van de KNZB.