Bestuur en commissies

Bestuur ( info@zcpolaris.nl )

 

Voorzitter:                                             Willem Bes, voorzitter@zcpolaris.nl

Penningmeester & sponsoring:             Bert Arling, penningmeester@zcpolaris.nl

Ledenadministratie & secretariaat:       Marcel Reuver, ledenadministratie@zcpolaris.nl

Technische commissie :                         Anita Dassen, Anita@zcpolaris.nl

Activiteitencommissie:                          Monique Bol, Monique@zcpolaris.nl 

 

 

Activiteitencommissie

Monique Bol

Kim Lippold

Eline Braam

Leonie Heller

vacature

 

Financiële commissie

Bert Arling

Rene Kroeze

vacature

 

Technische commissie / Wedstrijdsecretariaat  ( wedstrijdsecretariaat@zcpolaris.nl )

Anita Dassen, 

Anja Redjosentono,                  

Willem Bes, 

Marcel Reuver,

Henk Katerbarg

 

 

Communicatiecommissie

Willem Bes

Kim Lippold

vacature