Contributie

Contributie vereniging: ( vanaf 1 september 2023 )

De contributie voor leden van ZC Polaris zijn afhankelijk van leeftijd en groep. Zwemmers die vaker per week kunnen trainen betalen een hogere contributie. Oudere leden betalen iets meer dan jongere leden.

 

Bondscontributie:

Naast de gebruikelijke contributie moet de vereniging bondscontributie afdragen. De zwembond KNZB is een overkoepelende landelijke organisatie die het belang van de zwemsport behartigd. Veel initiatieven op gebied van wedstrijden worden daar genomen. Iedere vereniging die mee wil doen aan competities moet zich aansluiten bij de KNZB. Ieder lid van ZC Polaris is daardoor ook lid van de KNZB. Verzekeringen zijn hier collectief geregeld. De incasso van deze contributie vindt plaats in januari.

 

Startgeld:

Degenen die deelnemen aan zwemwedstrijden hebben een startnummer van de KNZB nodig. Daar wordt door de bond jaarlijks een bedrag voor gerekend. ZC Polaris wordt hiervoor aangeschreven en rekent het bedrag door naar de leden. Deze incasso vindt plaats in april.

 

Recreanten:

  • De contributie voor jeugdleden tot 18 jaar bedraagt per maand € 12,50
  • De contributie voor leden van 18 jaar en ouder bedraagt  per maand € 18,00
  • Bondscontributie voor deze categorie bedraagt € 20,00. Deze contributie wordt in maandelijkse termijnen via automatische incasso geïnd

 

Studenten:

Vanaf september 2019 is er voor studenten een nieuwe regel ingevoerd.  Het studenten tarief is: € 7,00 voor 1x per week trainen, en €14,00 voor 2x per week trainen. Voor diegene die een half jaar afwezig zijn wordt er €2,00 per maand afgeschreven. Voor startgeld en bondscontributie wordt wel het normale tarief gerekend. 

 

Wedstrijdzwemmers:

  • De contributie voor wedstrijdzwemmers tot en met 11 jaar bedraagt  € 18,00 per maand, de bondscontributie bedraagt € 20,00 en startgeld € 20,00
  • De contributie voor wedstrijdzwemmers van 12 t/m 15  jaar bedraagt  € 21,00 per maand, de bondscontributie bedraagt € 35,00 en startgeld € 35,00
  • De contributie voor wedstrijdzwemmers  >16 jaar  bedraagt  € 24,00 per maand, de bondscontributie bedraagt € 35,00 en startgeld € 35,00
  • Wedstrijdzwemmers die 4x per week trainen betalen 3 euro extra per maand.
  • Verder wordt per wedstrijdzwemmer een bijdrage van € 5,00 gevraagd per wedstrijd met uitzondering van de C-competitie. Hiervoor wordt een depot aangemaakt. De eerste inleg bedraagt € 50,00 euro ( toernooien worden anders belast )
  • Contributie wordt maandelijks afgeschreven, de bondscontributie in januari en het startgeld in april.

 

Subsidie:

ZC Polaris verwijst leden met een kleinere portemonnee graag naar de participatieregeling van de gemeente Emmen. ( zie hoofdstuk links op deze website ).